Európa
szövete

Koncepció 1
Koncepció 2
Mercurius...
Térkép
Parafrázisok
"Kiállítások"
Videospot
Támogatók
Linkek

Kezdőlap
Kapcsolat
Copyright
Paola Cicuttini
Kérjük várja meg, míg a kép betöltődik! Paola Cicuttini munkája
19. Paola Cicuttini Belgium

Mialatt a brüsszeli Académie Royale des Beaux-Arts-ban grafikai tervezést tanultam, behatóan tanulmányozhattam a kárpit festett modelljéül szolgáló kartonokat, melyeknek készítéséről addig szinte semmit sem tudtam. Meg akartam tapasztalni a kárpitszövésben rejlő technikai lehetőségeket és korlátokat, amelyeknek ismerete nélkülözhetetlen a kartonkészítéshez. Végső soron ezért tanultam meg szőni. Az a kapcsolat, amely a grafikai kompozíció (a karton) és annak az anyagok specifikus használatán alapuló, textilben megvalósuló interpretációja (a kárpit) között jön létre, azonnal felkeltették érdeklődésemet és alkotásra ösztönöztek.

      A múltban a kartonfestő és a szövő munkája világosan meg volt határozva és el volt különítve. Körülbelül ötven éve kezdték el a kartonfestők maguk megszőni munkáikat, megtéve ezzel az első lépést a teljes autonómia felé. Habár művészi szempontból olykor azok a kárpitok élveztek előnyt, melyeket egy művész és egy hozzáértő szövőmester hozott létre. Mára a kárpitművészet – akárcsak a képzőművészet összes ága - mind technikai, mind esztétikai tekintetben túllépett azon a fejlődési fokon, amelyet általában lehetségesnek tartottunk. Az új munkák hatalmas alkotói szabadságról tanúskodnak. Az alkotómunka különféle – önálló vagy munkamegosztáson alapuló – módszereivel két, illetve háromdimenziós kárpitok készülhettek el. Munkamegosztás esetében a művész alkotó képessége, rajztudása, és a szövő technikai jártassága jelent előnyt a kárpitnak. Személy szerint azonban nem gondolnám, hogy a fejlődés szempontjából lényeges lenne, hogy a tervezést és a megvalósítást, azaz a szövést ugyanaz a személy hajtsa végre.

      A kárpit különleges művészi nyelve történetileg közös az európai országokban, és ez arra is rávilágít, hogy a kárpit hosszú ideje egyfajta összeköttetést jelentett ezek között az országok között. A kortárs kárpit közös megvalósítására szóló meghívást, melynek keretében magam egy kis téglalapnyi részt szőttem meg, azért fogadtam el, hogy létrejöjjön a kapcsolat az európai kárpitművészek között, és hogy együtt támogathassuk a műfaj jövőjét az által, hogy a művészek a kárpit sokoldalúságát saját értelmezésükben és kifejezőerejükkel mutatják meg.